Klauzula informacyjna

 KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Integracyjne ,,Akademia Maluszka’’ z siedzibą w Moczadłach 2G, 87-300 Brodnica,                                                    e-mail: akademiamaluszka-91@wp.pl
  • Inspektorem ochrony danych w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym ,,Akademia Maluszka’’ jest Pani Monika Lewandowska,e-mail: monika1231wp.pl@wp.pl
  • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wykonywania czynności związanych z organizacją pracy (rekrutacji dzieci do przedszkola, ewidencji dzieci, prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej, w celach sprawozdawczych) w celu realizacji umów o sprawowanie opieki i edukacji, w celu kontaktu z rodzicami, opiekunami prawnymi, osobami upoważnionymi do odbioru dzieci;
  • Podstawą przetwarzania jest zawarta z nami umowa lub dobrowolna zgoda, wyrażona przez osobę, której dane dotyczą lub w imieniu której ją wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a,b  RODO);
  • Nie przekazujemy danych osobowych poza granicę kraju ani do organizacji międzynarodowych;
  • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy;
  • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji świadczonych przez nas usług i sprawowania opieki nad dziecmi. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas będzie brak możliwości świadczenia usług.
  • Wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych używamy  haseł dostępu. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.

 

Kontakt
sadf
sadf
Wszelkie prawa zastrzeżone. 2022
Projekt i wykonanie asmedia.pl